Hotline: 04 3552 7205

Hỗ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

 • Mr. Tường
 • 0987 496 992
 • Mr.Tuấn
 • 0985 099 055
 • Mr.Tới
 • 0987 815 646
 • Mr. Hà
 • 0988 359 651

Phòng Kĩ Thuật

 • Mr. Tú
 • 0903 405 072
 • Mr. Cường
 • 0989 993 680

HOT LINE

 • Mr . Thành
 • 0983 090 189
 • Mr . Dũng
 • 0983 901 283
 • Thời gian: 8h-12h, 13h30-17h30 từ thứ 2 đến thứ 7
 • Tel:  84 - 4 - 355 27 205
 • Fax: 84 - 4 - 355 27 206
 • Hotline: 0983 090 189
 • Email:
  sales@futech.com.vn